ממ''ד לביא

ממ''ד לביא

בלוג המנהלת

לוח אירועים חודשי

סירטון תדמית ממד לביא תשעח

משנכנס אדר מרבים בשמחה -לוח אירועים חודשי.

יום המשפחה-יום סבבא

"אני בניתי בית"ואנחנו בנינו משפחה.ונמשכת השרשרתוהיום ביום סבבא- חשנו זאת היטב.

שבת שלום פרשת 'יתרו' וסיום מחצית

פ"ש וד"ש:הפרשה מלמדת אותנו מהי חוויה רוחנית. התגלות ה' בהר סיני הייתה חוויה חושית רב ממדית: ראיה (ענן, אש) שמיעה (שופר) ריח (עשן) מישוש (רעד) וטעם (קרבנות) ידוע מדרש חז"ל שכל הנשמות של כל הדורות העתידיים היו בסיני. במדרש אחר מסופר שכל אחד מישראל שמע את קולו של אלקים מדבר אליו אישית. נראה שבמדרשים יש הבנה שקשר עם הקב"ה צריך להיות מבוסס על חוויה רוחנית משמעותית ואישית. הפרשה מחברת אותנו ליום יום בשאלה הגדולה הזו. האם אנו מסוגלים להעניק לילדינו חוויות רוחניות? לחבר אותם באופן אישי לקשר עם הקב"ה? סוגיה שאנו דנים בה בהווייתנו כבית ספר דתי.

אליפות התכנות לבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים

אליפות התכנות לבתי הספר היסודיים וחטיבות הבינייםמשרד החינוך, בשיתוף גורמים נוספים, ממשיך להירתם למאמץ לאומי במטרה להגדיל את מספר התלמידים השולטים בסביבה טכנולוגית

פרשת ויצא

חג החנוכה מורגש היטב בבית ספרנו: בלמידת סיפור החג והלכותיו, בקישוט, ביצירה, בישול ועוד.

אליפות משחקי המתמטיקה לבתי הספר היסודיים

לוח אירועים שנתי

שבת שלום פרשת 'חיי שרה'

שבת שלום פרשת 'וירא'

על הכנסת האורחים של אברהם כתבה המשוררת רבקה מרים שיר נפלא:ובתוך שאר האורחים נקלעו לפתח אוהלו יום אחד השמים. היאך יארח שמים? האם כורסה או מזרן יציע להם העוגה או לחם ייתן לפניהם או מים? אברהם מחייך. את כפותיו הנושמות על כיפתם הוא מניח ואותם מברך.הקב"ה מחזק כביכול את הקשר עם אברהם ומקבל ממנו ברכה... מרגש.

שבת שלום 'לך לך': סיכום שבוע העליות ומלווה מלכה

שבוע העליות עבר לו חיש מהר מתוך עשייה מרובה! לכיתות הגיעו אורחים ששיתפו אותנו בחוויותיהם הקשורות בעלייה, סיפרו על ארצות מהן באו לכאן, והדגישו את חשיבותה של מדינת ישראל. אשריכם!

בפרשתנו, פרשת 'כי תבוא'- אנו לומדים לומר תודה.

כשהסל על הכתף, נכנס מביא הביכורים למקדש, בידיעה שכל ה'ראשית'- הנה להקב"ה. במסכת ביכורים מצאנו: "כיצד מצוות ביכורים, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה, אשכול שביכר רימון שביכר, קושר עליו גמי ואומר זה לביכורים".

תמונות

כותרת הכתבה
יריד טו בשבט

הנהגת הורים

כותרת הכתבה

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA