ממ''ד לביא

ממ''ד לביא

מבזקים

בלוג המנהלת

בפרשתנו, פרשת 'כי תבוא'- אנו לומדים לומר תודה.

כשהסל על הכתף, נכנס מביא הביכורים למקדש, בידיעה שכל ה'ראשית'- הנה להקב"ה. במסכת ביכורים מצאנו: "כיצד מצוות ביכורים, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה, אשכול שביכר רימון שביכר, קושר עליו גמי ואומר זה לביכורים".

תמונות

כותרת הכתבה
יריד טו בשבט

הנהגת הורים

כותרת הכתבה