יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת חזון בית הספר רישום לביה"ס חדר מורים