יום א', ב’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת חזון בית הספר רישום לביה"ס חדר מורים
למידה בחירום
המתן. בטעינה...

בית ספר ממ''ד לביא מהווה משפחה המצמיחה תלמידים המממשים את סגולותיהם כלומדים עצמאיים ויצירתיים. בית הספר מטפח את זהותם הציונית-דתית של תלמידיו מתוך אהבה וחיבור לעם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. בית הספר מפתח תרבות שיח ומעורבות חברתית המושתתת על ערכים של כבוד האדם. בית הספר מתאים את אופיו ואת סביבתו לעולם המשתנה והדינאמי של המאה 21, באמצעות פיתוח קהילות לומדות ופדגוגיות חדשניות.