יום א', ב’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת חזון בית הספר רישום לביה"ס חדר מורים
למידה בחירום
המתן. בטעינה...
על הכנסת האורחים של אברהם כתבה המשוררת רבקה מרים שיר נפלא:ובתוך שאר האורחים נקלעו לפתח אוהלו יום אחד השמים. היאך יארח שמים? האם כורסה או מזרן יציע להם העוגה או לחם ייתן לפניהם או מים? אברהם מחייך. את כפותיו הנושמות על כיפתם הוא מניח ואותם מברך.הקב"ה מחזק כביכול את הקשר עם אברהם ומקבל ממנו ברכה... מרגש.

מהשטח: הורים יקריםאת השבוע התחלנו בסיום שבוע העליהובבית העם יחד התכנסנו למלווה מלכה.תעודות הוקרה למשפחות ששיתפו בסיפורן האישי,שירי מוצאי שבת, שיר השיירה ושיר ישראלי,מפת העולם וקיבוץ גלוות של משפחת לביא.סרטון המסכם שבוע עשיר:בראיונות, מצגות, פעילויות, אומר ושיר.תודה לכולכם, היה בהחלט מרגש ולצוות על ההתגייסות לכל המתבקש! ביום שלישי יום פטירת אימנו רחל, ערכנו פעילויות על דמותה,וביום רביעי טקס רבין לכיתות ג-ו.לאחר הטקס, תלמידי כיתות ה' הנחו מעגלי שיח בכיתות ד-ו בסבבים. כל שעה שכבה אחרת ירדה לחדר מורים שהיה ערוך ומוכן בשולחנות עגולים. הנושא היה "לקחת אחריות על המילים" והלימוד היה על "ר' ינאי והרוכל" ושלושת המסננות של סוקרטס. החברותאים הצעירים דנו בחברותות בסכנות ובהשלכות שיש באי שמירה על המילים שלנו, בדילמות שונות שעלינו לחשוב איך לפעול ובכלי יעיל של שלוש מסננות שדרכן אנו מסננים מה שלא טוב, אמת או מועיל לאף אחד ובכך אנו שמים לב יותר למילים שיוצאות לנו מהפה.החברותאים הצעירים יובילו השנה לימוד גם לקראת חנוכה, פורים, בפסח ועוד... החברותאים פועלים בבית הספר במסגרת תכנית "מובילי חברותא": תלמידי כיתה ה' לומדים פעם בשבוע בחברותא אגדות חז"ל ומקיימים שיח בנושאים ערכיים שונים הרלוונטיים לעולמם ומקבלים כלים להנחיית קבוצותבכדי שבמהלך השנה הם ינחו מעגלי שיח בכל קהילת ביה"ס- תלמידים, מורים והורים, ובכך יטמיעו את הדיאלוג כשפה בית ספרית שצומחת גם מלמטה. תכנית מורשה: "מובילי חברותא" היא חלק מתכנית מורשה שהכנסנו השנה לבית הספר.מטרת התכנית היא לקדם שיח מברר זהות אישית ואחריות חברתית בקהילת ביה"ס לשם חיזוק ערכים יהודיים חברתיים כמו כבוד לזולת רגישות ואכפתיות.מורשה פועלת בבית ספרנו בארבעה תחומים:1. השתלמות בית מדרש מורים- מתן כלים לשיח דיאלוגי בכיתה סביב טקסטים יהודיים. פיתוח מסוגלות להנחות דיונים מעוררים בכיתה, לשאול שאלות ולעערוך רפלקציה.2. מובילי חברותא - בכיתה ה'. והעמקת הכלי של למידה בחברותא בכל הכיתות.3. מתלמוד למעשה- תלמידי שכבת ו' יעברו סמינר המכשיר אותם להיות מנהיגים חברתיים ומעלה את המודעות החברתית שלהם לגבי קשישים, אנשים עם מוגבלויות, אנשים שקופים ועוד...מתוך מטרה לבחור מקום התנדבות בביה"ס ובקהילה.4. הטמעת תכנים ערכיים בשיעורי חינוך דרך לימוד טקסטיים יהודיים חברתיים. רענון נהלים: פלפונים: חל איסור להביא פלפון לבית הספר. גם לא פלפון מכובה בתיק. הורה שרואה צורך בכו"ז לשלוח פלפון כדי לדבר עם הילד לפני או אחרי בית הספר- מצו"ב טופס בקשה ואנו נשקול אם לאשר. בכל מקרה אישור יכלול התחייבות של פלפון מכובה בתיק לכל אורך היום בלי להוציאו כלל. מכולת: ילדי ההסעות מחוייבים להיכנס מיד לבית הספר. אל תעלו את האופציה של לקנות במכולת בבוקר... כיפה: כובע אינו כיפה. כמו"כ רכשו סיכות או סיכת דבק לכיפות הילדים.משחק קלפי הסופרגול: אין להביא קלפי סופרגול לבית הספר. מניסיוננו המשחק גורר השלכות רבות שאינן חינוכיות כלל. במקביל, ב"ה רכשנו מאגר משחקים שהילדים נהנים לשחק בהם. ותמיד נשמח לתרומות נוספות... אוזניות: ברשימת הציוד לשנה זו רשמנו לכם כי על כל תלמיד להביא אוזניות. כעת, כשהמחשבים הניידים בשימוש- הצורך גדול. הביאו ורשמו שם. פרשת השבוע:על הכנסת האורחים של אברהם כתבה המשוררת רבקה מרים שיר נפלא:ובתוך שאר האורחים נקלעו לפתח אוהלו יום אחד השמים. היאך יארח שמים? האם כורסה או מזרן יציע להם העוגה או לחם ייתן לפניהם או מים? אברהם מחייך. את כפותיו הנושמות על כיפתם הוא מניח ואותם מברך.הקב"ה מחזק כביכול את הקשר עם אברהם ומקבל ממנו ברכה... מרגש. שנזכה לחיים של חסד, לדבוק במידותיו של אברהם אבינוולהמשיך מפעל החינוך בכל ישותנו.שבת שלוםמינה וצוות לביא.