יום א', ב’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת חזון בית הספר רישום לביה"ס חדר מורים
למידה בחירום
המתן. בטעינה...
www.m-yehuda.org.il/ hinuch/?v=pages&id=32 65היכנסו לקישור זה לרישום.

רח' רכסים 12 ת.ד 244 צור הדסה 99875טל': 02-5337239פקס: 15325337239lavimmd@gmail.com היכנסו לקישור זה להרשמה

* שדה חובה
קוד אימות:
שלח טופס