יום ש', כט’ בחשון תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת
חזון בית הספר רישום לביה"ס חדר מורים
בפרשתנו, פרשת 'כי תבוא'- אנו לומדים לומר תודה.

כשהסל על הכתף, נכנס מביא הביכורים למקדש, בידיעה שכל ה'ראשית'- הנה להקב"ה. במסכת ביכורים מצאנו: "כיצד מצוות ביכורים, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה, אשכול שביכר רימון שביכר, קושר עליו גמי ואומר זה לביכורים".
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...