יום א', ב’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת חזון בית הספר רישום לביה"ס חדר מורים
למידה בחירום
המתן. בטעינה...
לוח אירועים חודשי
קרא עוד...
קרא עוד...
"אני בניתי בית"ואנחנו בנינו משפחה.ונמשכת השרשרתוהיום ביום סבבא- חשנו זאת היטב.
קרא עוד...
פ"ש וד"ש:הפרשה מלמדת אותנו מהי חוויה רוחנית. התגלות ה' בהר סיני הייתה חוויה חושית רב ממדית: ראיה (ענן, אש) שמיעה (שופר) ריח (עשן) מישוש (רעד) וטעם (קרבנות) ידוע מדרש חז"ל שכל הנשמות של כל הדורות העתידיים היו בסיני. במדרש אחר מסופר שכל אחד מישראל שמע את קולו של אלקים מדבר אליו אישית. נראה שבמדרשים יש הבנה שקשר עם הקב"ה צריך להיות מבוסס על חוויה רוחנית משמעותית ואישית. הפרשה מחברת אותנו ליום יום בשאלה הגדולה הזו. האם אנו מסוגלים להעניק לילדינו חוויות רוחניות? לחבר אותם באופן אישי לקשר עם הקב"ה? סוגיה שאנו דנים בה בהווייתנו כבית ספר דתי.
קרא עוד...
אליפות התכנות לבתי הספר היסודיים וחטיבות הבינייםמשרד החינוך, בשיתוף גורמים נוספים, ממשיך להירתם למאמץ לאומי במטרה להגדיל את מספר התלמידים השולטים בסביבה טכנולוגית
קרא עוד...
חג החנוכה מורגש היטב בבית ספרנו: בלמידת סיפור החג והלכותיו, בקישוט, ביצירה, בישול ועוד.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
על הכנסת האורחים של אברהם כתבה המשוררת רבקה מרים שיר נפלא:ובתוך שאר האורחים נקלעו לפתח אוהלו יום אחד השמים. היאך יארח שמים? האם כורסה או מזרן יציע להם העוגה או לחם ייתן לפניהם או מים? אברהם מחייך. את כפותיו הנושמות על כיפתם הוא מניח ואותם מברך.הקב"ה מחזק כביכול את הקשר עם אברהם ומקבל ממנו ברכה... מרגש.
קרא עוד...
שבוע העליות עבר לו חיש מהר מתוך עשייה מרובה! לכיתות הגיעו אורחים ששיתפו אותנו בחוויותיהם הקשורות בעלייה, סיפרו על ארצות מהן באו לכאן, והדגישו את חשיבותה של מדינת ישראל. אשריכם!
קרא עוד...
כשהסל על הכתף, נכנס מביא הביכורים למקדש, בידיעה שכל ה'ראשית'- הנה להקב"ה. במסכת ביכורים מצאנו: "כיצד מצוות ביכורים, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה, אשכול שביכר רימון שביכר, קושר עליו גמי ואומר זה לביכורים".
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
בלוג המנהלת
חינוך ערכי חברתי תורני
מרחבי כיתות
החידה השבועית
"עשה לך רב" הרב דניאל דשבסקי
תמונות
הנהגת הורים
למידה בשעת חירום